Bán hàng cho khách lẻ không cần chứng từ thì phải lập hóa đơn hay không?

Công ty chúng tôi là đơn vị bán lẻ xăng, dầu bán cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì ngày lập hóa đơn là ngày nào? Trong trường hợp bán lẻ nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn thì chúng tôi có phải lập hóa đơn không?

Ketoan68.com xin chia sẻ như sau:

Căn cứ vào điểm a, khoản 2, Thông tư số39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 quy định:

“Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.”

Điều 3 Thông tư số26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 sửa đổi điểm b, khoản2, Thông tư số39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 như sau:

“Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.”

Như vậy, căn cứ vào những quy định trên: Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh:

– Ngày lập hóa đơn: Thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm theo bảng kê có xác nhận của hai bên.

– Đối với người mua không yêu cầu lấy hoá đơn thì cuối ngày, đơn vị phải lập một hóa đơn chung cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.

Tiêu thức ngày tháng lập hóa đơn là tiêu thức bắt buôc trong hóa đơn, vì vậy cần nắm rõ cách ghi tiêu thức này.

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com