BÚT TOÁN CUỐI KỲ - KẾT CHUYỂN GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRÊN EXCEL

Kết chuyển doanh thu và chi phí cuối kỳ là một công việc rất quan trọng trong kế toán để có thể tính được thu nhập của doanh nghiệp. Sau đây,chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn cách hạch toán các bút toán kết chuyển doanh thu - chi phí cuối kỳ trên Excel.

1. Kết chuyển chi phí giá vốn hàng bán – TK632:

Chú ý: Khi hạch toán đến bút toán này. Kế toán phải tổng hợp được bảng “ Nhật xuất tồn kho” cuối kỳ và tìm được được đơn giá xuất kho về Phiếu xuất kho). Việc tính đơn giá xuất kho đã được hướng dẫn trong bài viết “Lên bảng Xuất – Nhập – Tồn”. Mời các bạn tham khảo tại kho tài liệu tự học kế toán của Kế toán Vina.

Bước 1: Tìm và đưa tổng thành tiền xuất trong kỳ của từng lần xuất kho từ bảng kê phiếu Nhập – Xuất kho sang bảng Nhật ký chung.Hình 1: Bảng kế phiếu Xuất – Nhập kho
Hình 1: Bảng kế phiếu Xuất – Nhập kho


Lọc TK632 và đưa Tổng thành tiền từng lần xuất kho sang bảng NKC điền vào giá vốn.

Nợ TK 632: = Dòng tổng cộng của Cột thành tiền giá vốn xuất kho trên PXK

Có TK 156 :Hình 2: Đưa giá vốn từng lần xuất vào Nhật ký chung
Hình 2: Đưa giá vốn từng lần xuất vào Nhật ký chung


Bước 2: Kết chuyển chi phí giá vốn hàng bán sang tài khoản 911


Nợ TK911:

Có TK632: = Sumif Nợ 632 – Sumif Có 632

Kết chuyển giá vốn
Kết chuyển giá vốn


Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com