Các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí từ năm 2017

Theo Luật phí và lệ phí 2015 được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm:

Các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí từ năm 2017
Các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí từ năm 2017

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Cơ quan có thẩm quyền miễn, giảm phí và lệ phí như sau:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm án phí và lệ phí tòa án.

- Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Để biết chi tiết nội dung Luật phí và lệ phí 2015 bạn có thể Download tại đây


Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com