Các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị trong ngành y tế theo TT107

Để giúp các bạn ghi sổ kế toán các khoản thu - chi trong ngành y tế theo TT107 được thuận lợi, ketoan68.com xin chia sẻ như sau:

Các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị trong ngành y tế

Đơn vị sự nghiệp có thu do NSNS đảm bảo một phần

(Theo TT107)

Các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị trong ngành y tế

Đơn vị sự nghiệp có thu do NSNS đảm bảo một phần

(Đơn vị đang thực hiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010)

1. Thu tiền dịch vụ KSK, KCB trực tiếp bằng tiền mặt.

Nợ TK 1111

Có TK 5118

Bổ sung nguồn luôn:

Nợ TK 5118

Có TK 46121

2. Thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm theo văn bản nhà nước phải trích thuế 20%

Nợ TK 1111

Có TK 5111

Bổ sung nguồn luôn:

Nợ TK 5111

Có TK 3332

Có TK 46121

3. Thu tiền bán Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu….

Nợ TK 1111

Có TK 5118

Bổ sung nguồn

Nợ TK 5118

Có TK 46121

4.Thu tiền bán sổ y bạ bằng tiền mặt có lợi nhuận:

Nợ TK 1111

Có TK 531: Doanh thu

Nợ TK 531

Có TK 1552: Giá vốn

Nợ TK 531

Có TK 4212: Chênh lệch DT – Giá vốn

Nợ TK 4212

Có TK 3334: Tỷ lệ trích theo quy định nhà nước

Có TK 46121:

5. Doanh thu tiền bán Vaccine dịch vụ tương tự như bán sổ y bạ.

1. Thu tiền dịch vụ KSK, KCB trực tiếp bằng tiền mặt.

a. Đối với dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 1111

Có TK 531

b. Đối với dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 111

Có TK 531: Giá bán có thuế GTGT

c. Định kỳ, kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp:

Nợ TK 531

Có TK 333

2. Thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm theo văn bản nhà nước phải trích thuế 20%

Nợ TK 1111

Có TK 1383

3. Thu tiền bán Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu….

Nợ TK 1111

Có TK 3378

4. Thu tiền bán sổ y bạ bằng tiền mặt có lợi nhuận:

a. Đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TTĐB, …Kế toán phản ánh Doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế này phải tách riêng theo từng loại ngay khi ghi nhận DT

Nợ TK 1111: Tổng giá thanh toán

Có TK 531: Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ

Có TK 333: Các khoản phải nộp Nhà nước

b. Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp kế toán ghi nhận DT bao gồm cả thuế gián thu phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu

Nợ TK 511

Có TK 333

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng hóa được xác định là bán trong kỳ:

Nợ TK 632

Có TK 156

c. Cuối năm kết chuyển Doanh thu và Chi phí của HĐ bán hàng

- Kết chuyển các khoản Doanh thu, KT ghi:

Nợ TK 511

Có TK 911

- Kết chuyển giá vốn:

Nợ TK 911

Có TK 632

- Đối với các HĐSX, kinh doanh, dịch vụ đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ:

Nợ TK 911

Có TK 821

- Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của HĐSX, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

+ Nếu thặng dư, KT ghi:

Nợ TK 911

Có TK 421

+ Nếu thâm hụt

Nợ TK 421

Có TK 911

5. Doanh thu tiền bán Vaccine dịch vụ tương tự như bán sổ y bạ.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com