CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG

Những tiêu chí đánh giá và các nhân tố nào tác động đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây dựng giao thông được ketoan68.com chia sẻ như sau:

Những nhân tố ảnh hưởng đến thông tin kế toán quản trị
Những nhân tố ảnh hưởng đến thông tin kế toán quản trị

Mở cửa nền kinh tế đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp xây dựng giao thông nói riêng. Theo đó, ngày càng nhiều các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực về vốn, công nghệ và kỹ năng quản trị tốt tham gia, tạo nên một sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong một sân chơi chung bình đẳng. Các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam muốn đứng vững và phát triển bền vững trên thị trường cần phải có định hướng chiến lược đúng đắn cũng như sử dụng nguồn lực tối ưu. Để làm được điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một hệ thống thông tin kế toán quản trị linh hoạt và hiệu quả để phân tích, xử lý và cung cấp các thông tin quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh và kiểm soát hiệu quả quá trình hoạt động đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Vậy tiêu chí đánh giá và các nhân tố nào tác động đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây dựng giao thông.

1. Các tiêu chí đánh giá đối với hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

Trong quản trị doanh nghiệp xây dựng giao thông, thông tin là nguồn lực, là tài sản ngày càng có vai trò quan trọng. Trong đó thông tin kế toán quản trị là một trong những công cụ quan trọng phục vụ cho việc điều hành, ra các quyết định. Để đảm bảo nhu cầu thông tin cho nhà quản trị trong việc ra quyết định đúng đắn kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn, chiến lược kinh doanh trong dài hạn đòi hỏi Hệ thống thông tin kế toán quản trị phải đảm bảo, chất lượng thông tin được cung cấp ở mức độ cao. Một hệ thống thông tin kế toán quản trị được coi là hoàn thiện phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

- Đảm bảo tính đầy đủ của thông tin: Xây dựng đầy đủ về hệ thống báo cáo, về các chỉ tiêu tổng hợp các chỉ tiêu chi tiết cần thiết cho quản trị nghiệp vụ, cho quản trị chi phí, cho quản trị rủi ro, cho việc xác định hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận thi công, từng hạng mục, từng công trình.

- Đảm bảo tính kịp thời của thông tin: Là một ngành kinh tế đặc thù chịu nhiều tác động của môi trường tự nhiên, địa hình thi công …nên thông tin kế toán quản trị trong xây dựng giao thông đòi hỏi tính kịp thời ở mức tương đối cao. Ví dụ, các công trình xây dựng cảng biển chịu tác động của thủy triều hay những công trình xây dựng trong mùa mưa bão cần được cung cấp kịp thời thông tin về tiến độ thi công để nhà quản trị phân tích, xem xét quyết định điều hành sản xuất Nhìn chung, định kỳ lập các báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp xây dựng giao thông sẽ linh hoạt hơn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà quản trị.

- Đảm bảo thông tin trung thực, hợp lý: Thông tin kế toán quản trị cần trung thực, hợp lý để ban lãnh đạo đơn vị biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của chính đơn vị mình, xác định chính xác hiệu quả hoạt động của từng tổ, đội thi công phục vụ cho việc ra quyết định cơ cấu tổ chức thi công đạt hiệu quả.

- Đảm bảo tính hiệu quả: Nghĩa là, thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác nhưng chi phí để có thông tin phải hợp lý, không tốn kém chi phí thời gian và chi phí vật chất trong việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin. Chủ đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng giao thông không chỉ phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, đảm bảo về chất lượng và tiến độ thi công mà còn phải giá thành hợp lý và thể hiện được giá có tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng.

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị

Có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị đó là: các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.

Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

Một là, nhận thức của Ban lãnh đạo: Để hoàn thiện tốt hệ thống thông tin kế toán quản trị, yếu tố ảnh hưởng đầu tiên là nhận thức của ban lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo có nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của hệ thống thông tin kế toán quản trị thì việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị mới có hiệu quả, có chất lượng. Bởi các thông tin từ hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ trực tiếp cho chính ban lãnh đạo doanh nghiệp để ra quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy ngay từ khâu xác định nhu cầu thông tin, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã cần phải nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của từng bộ phận, từng tổ đội thi công, dự án nào, công trình nào mang lại lợi ích cho doanh nghiệp ít hay nhiều sẽ ảnh hưởng đến quyết định việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị.

Hai là, năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ: Với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phân tán, nơi sản xuất cũng là nơi tiêu thụ nên những ý tưởng, những yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp về hệ thống thông tin kế toán quản trị cần phải cụ thể hoá bằng hề thống các chỉ tiêu và được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ của doanh nghiệp. Các cán bộ cần có đủ kiến thức và kỹ năng để đảm bảo từ khâu thu thập thông tin từ các dự án, các công trình, nhập dữ liệu vào trong hệ thống thông tin đến việc xử lý dữ liệu, xây dựng hệ thống kế toán quản trị phải đảm bảo sự thống nhất, chính xác, đầy đủ, kịp thời cho hệ thống thông tin kế toán quản trị. Trong quá trình phát triển hệ thống thông tin kế toán quản trị việc cập nhật kiến thức, tri thức mới cho những cán bộ đặc biệt là các cán bộ làm việc trực tiếp tại các công trường xây dựng cũng góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán quản trị.

Ba là, nền tảng công nghệ thông tin: hệ thống thông tin kế toán quản trị chỉ có thể áp dụng tại các doanh nghiệp mà tại doanh nghiệp đó có được một hệ thống công nghệ thông thi đạt tới trình độ nhất định: hệ thống công nghệ thông tin quản lý tập trung (online) trên toàn doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp mà hệ thống công nghệ thông tin chưa phát triển, phân tán, chưa xử lý trực tuyến (online) thì có mong muốn cũng không thể triển khai được hệ thống thông tin kế toán quản trị một cách hiệu quả. Đồng hành với hệ thống công nghệ thông tin, việc quản lý dữ liệu tập trung đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính để xây dựng hệ thống.

Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Một là, sự cạnh tranh giữa các xây dựng giao thông: Yếu tố quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp trong thương trường phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh và việc phân bổ, sử dụng nguồn lực có phù hợp, hiệu quả hay không. Hệ thống thông tin kế toán quản trị là một công cụ đắc lực phục vụ cho ban lãnh đạo hoạt động điều hành nội bộ của mỗi doanh nghiệp nên thường không có những tiêu chuẩn chung. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải đầu tư nhiều thời gian, nguồn lực để xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị mang tính đặc thù đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều phải giữ, phải xây dựng cho riêng mình những thông tin để đưa ra những quyết định nhằm chiếm được nhiều lợi thế trên thị trường, trong đó quan trọng nhất chính là những thông tin từ hệ thống thông tin kế toán quản trị. Vì vậy không một doanh nghiệp nào có thể chuyển giao dễ dàng những kinh nghiệm, công nghệ của hệ thống thông tin kế toán quản trị cho một doanh nghiệp khác.

Hai là, hệ thống luật pháp: hệ thống pháp luật có tác dụng định hướng cho các doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị. Đối với các doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống thông tin kế toán quản trị thì cần phải hoàn thiện đầy đủ hơn. Đối với các doanh nghiệp chưa có hệ thống thông tin kế toán quản trị thì có định hướng để tập trung nguồn lực để xây dựng. Hệ thống thông tin kế toán quản trị mang lại hiệu quả cao cho mỗi doanh nghiệp điều này cũng có nghĩa làm cho nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển. Do vậy hệ thống luật pháp định hướng đầy đủ sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận triển khai hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị.

Tóm lại, trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp xây dựng giao thông nói riêng cần thiết phải xây dựng được hệ thống thông tin kế toán quản trị để sử dụng tối đa nguồn lực sẵn có của mình trên cơ sở phân bổ hiệu quả nguồn lực và quản trị tốt rủi ro có thể sảy ra. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí và đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hệ thống thông tin kế toán quản trị là một công việc bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp xây dựng giao thông tạo cho mỗi doanh nghiệp có một công cụ hữu hiệu để quản trị điều hành, ra quyết định đúng đắn nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là an toàn và lợi nhuận./.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Ngọc Quang (2011), ‘Kế toán quản trị doanh nghiệp’, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân

2. Trần Thế Nữ (2013), ‘Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam’, luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

3. Hoàng Văn Tưởng (2011), ‘Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam’, luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.


Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com