Các phần mềm cần thiết dành cho kế toán viên

Công việc kế toán luôn cần đến những bộ vi xử lý nhanh chóng từ các phần mềm kế toán như: phần mềm misa, fast, excel,..và một số phần mềm về kê khai thuế cần thiết như: HTKK 3.4…, TS24, TNCN.. Sau đây là những phần mềm cần thiết đối với 1 người kế toán.

1.Phần mềm kế toán Excel có chức năng và mục đích như thế nào?


Phần mềm Excel được kế toán áp dụng trong việc nhập dữ liệu như:

Làm sổ sách kế toán trên Excel và Nhập số liệu hàng hóa, phân chia loại sản phẩm

Cách làm sổ Nhật Ký chung trên Excel và lập bảng phân bổ chi phí trả trước

Cách lập bảng tính khấu hao tài sản cố định và hạch toán nghiệp vụ mua hàng trên Excel

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong kế toán trên excel

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 133,TT 200….


Excel
Excel

2.Phần mềm kế toán Misa

Phần mềm này quan trọng đối với công việc kế toán làm việc về hóa đơn, chứng từ.

Quy trình hạch toán kế toán trên MISA như : Ngân sách, Kế toán quỹ, Kế toán ngân hàng, Kế toán mua hàng, Kế toán bán hàng, Kế toán kho, Kế toán công cụ dụng cụ, Kế toán tài sản cố định,Kế toán tiền lương, Kế toán giá thành, Kế toán thuế, Quản lý phát hành hoá đơn, Hợp đồng, Cổ đông, Kế toán tổng hợp. Hướng dẫn tổ chức và mã hóa thông tin và Quản trị dữ liệu kế toán
Phần mềm MISA
Phần mềm MISA

3.Phần mềm kế toán Fast

Phần mềm kế toán Fast dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đáp ứng cho các loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây lắp, sản xuất.

Chức năng giúp kế toán có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ…

Phần mềm Fast Accounting
Phần mềm Fast Accounting

4.Phần mềm kế toán Bravo

Đặc điểm và chức năng cần thiết của phần mềm Bravo bao gồm:
Phần mềm quản trị: Quản lý dữ liệu đa cấp, xử lý công việc theo trình tự tránh sai sót và phân tích số liệu giữa kế hoạch với thực tế kinh doanh hiệu quả.

Phần mềm xử lý nghiệp vụ: Xử lý các nghiệp vụ bán hàng, mua hàng, quản lý kho, theo dõi chi phí… xác định hiệu quả từng hợp đồng/đơn hàng/sản phẩm…

Truy vết dữ liệu đa chiều: báo cáo Tổng hợp (Bảng cân đối tài khoản) – Chi tiết (Sổ chi tiết )- Chứng từ”.
Phần mềm Bravo
Phần mềm Bravo


5. Phần mềm kế toán thuế HTKK

Phần mềm kê khai thuế HTKK nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế Bảo vệ môi trường, Tờ khai phí lệ phí theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC, giúp kế toán kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí…


HTKK liên tục được cập nhật. Phiên bản mới nhất là HTKK3.4.1


6. Phần mềm kế toán TNCN


Phân hệ quản lý thuế TNCN cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định.

Khai báo các thông tin của nhân viên như họ tên, ngày sinh, CMND, ngày cư trú, mã số thuế, ngày ký hợp đồng lao động…

7. Phần mềm kế toán thuế iHTKK


iHTKK là hệ thống kê khai thuế, nộp tờ khai thuế thông qua trang web của Tổng Cục Thuế – Bộ Tài Chính. Quá trình kê khai thuế rất đơn giản và nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng.
iHTKK
iHTKK

8.Phần mềm kế toán TS24

Công dụng của phần mềm kế toán thuế TS24

Kê khai được tất cả các Luật Thuế cho nhiều doanh nghiệp, nhiều cá nhân.

Lập các thủ tục hành chính thuế để giao dịch với Cơ quan Thuế.

Nộp hồ sơ thuế qua mạng dễ dàng.

Tự động trao đổi thông tin giữa người nộp tờ khai và người ký tờ khai

Kết nối dữ liệu đồng thời giữa Kế toán – Thuế – Hóa đơn – Nộp thuế, theo dõi và quản lý số liệu thông minh và dễ dàng chưa từng có.

TS 24
TS 24

9. Phần mềm kế toán Itax View

Phần mềm iTax View
– Đáp ứng thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng: mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT.
– Đáp ứng quy trình Cấp MST người phụ thuộc, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai “Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc”.
– Đáp ứng thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 01/NTNN
– Đáp ứng thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN, 02/TNDN, 04/TNDN.
– Đáp ứng công văn 4311/TCT-DNL của Tổng cục Thuế, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai sổ xố điện toán: mẫu số 03/LNCL-XSĐT và các phụ lục.Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com