Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel

Để nối chuỗi trong Excel ta thường dùng 2 cách sau: Dùng hàm toán tử “&” hoặc dùng hàm “CONCATENATE”. Để hiểu rõ được cách nối chuỗi trong Excel như thế nào, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel.

Trong Excel, khi làm việc với các bảng dữ liệu chứa Họ, Tên khách hàng thì thường đi kèm với cột Họ và cột tên khách hàng. Trong các trường hợp này Excel có các hàm dùng để nối 2 chuỗi Họ, Tên khách hàng với nhau thay vì phải gõ lại họ và tên dựa trên 2 cột đó.

1. Dùng hàm toán tử “&” để nối chuỗi, ghép chuỗi trong Excel

Cú pháp: =Chuỗi1&Chuỗi2&…

Trong đó: chuỗi1, chuỗi2,… là các phần tử rời ra khi ta cần nối


2. Dùng hàm nối chuỗi CONCATENATE

Cú pháp: =CONCATENATE(text1,text2,…)

Trong đó: text1 là chuỗi thứ 1, text2 là chuỗi thứ 2,…

Việc đánh dấu “,” hay dấu”;” trong hàm phụ thuộc vào cài đặt trong máy tính của từng bạn

Hàm nối chuỗi
Hàm nối chuỗi

Lưu ý: Trong cả 2 cách dùng khi ta muốn giữa các chuỗi nối có khoảng trắng thì giữa 2 dấu (“”) ta để khoảng trắng, nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau thì giữa 2 dấu (“”) ta viết liền.
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com