Cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định

Ketoan68.com xin đưa ra Ví dụ thanh lý tài sản và cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định và hạch toán như sau:

1. Ví dụ minh họa

Tại Công ty TNHH Rồng Vàng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình giảm TSCĐ trong tháng 3 như sau:

Ngày 15/03/2015 lãnh đạo đơn vị ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Ô tô của bộ phận quản lý, theo đề nghị của bộ phận quản lý. Kết thúc buổi họp họp, Hội đồng thanh lý quyết định thanh lý tài sản này. Nguyên giá ban đầu của tài sản là 158.400.000đ, thời gian sử dụng 12 năm, đã trích khấu hao 152.000.000đ. Mức giá sàn thanh lý được hội đồng đưa ra là 8.000.000 và được giao cho ông Trần Thế Cường hiện đang giữ chức vụ Giám Đốcthực hiện bán thanh lý

Trong quá trình thanh lý, chi phí thanh lý ô tô gồm các khoản sau:

 • Chi phí thuê ngoài: 2.000.000đ
 • Công cụ dụng cụ: 420.000đ
 • Tiền mặt: 680.000đ

Thanh lý tài sản thu được: 9.900.000đ. Trong đó thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

2. Hướng dẫn

2.1.Cách ghi biên bản thanh lý

2.2. Cách hạch toán

 • Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản:
  Nợ TK 811: 3.100.000

  Có TK 331: 2.000.000
  Có TK 153: 420.000
  Có TK 111: 680.000
 • Thu tiền từ thanh lý tài sản:
  Nợ TK 111: 9.900.000

  Có TK 711: 9.000.000
  Có TK 3331: 900.000
 • Ghi giảm tài sản:
  Nợ TK 214: 152.000.000

  Nợ TK 811: 6.400.000
  Có TK 211: 158.400.000
 • Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com