Cách kết chuyển thuế giá trị gia tăng trên kế toán Excel

Bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng (hay còn gọi là bút toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng) vô cùng quan trọng, đôi khi lại hơi rắc rối gây ra nhiều nhầm lẫn.Vậy cụ thể bút toán kết chuyển thuế GTGT là gì? Các trường hợp kết chuyển như thuế nào?

Kết chuyển thuế GTGT là việc tính ra số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ. Kế toán thực hiện 1 bút toán kết chuyển chung như sau:

Nợ TK 3331: Số tiền là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản

Có TK 133

Giải thích:

Kết chuyển thuế GTGT là việc tính ra số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ. Kế toán thực hiện 1 bút toán kết chuyển chung như sau:

Nợ TK 3331: Số tiền là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản

Có TK 133

Khi kết chuyển theo số nhỏ, là số nhỏ nhất của 1 trong 2 TK 133 hoặc 3331, thì số tiền này sẽ bị triệt tiêu và có được kết quả còn lại của 1 trong 2 tài khoản, khi đó sẽ biết được phải nộp hay được khấu trừ:

+ Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 133 thì TK 3331 sẽ còn số dư và phải nôp

+ Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 3331 thì TK 133 sẽ còn số dư và còn được khấu trừ

Để biết được số tiền nhỏ nhât là của tài khoản nào thì phải thực hiện lọc trên NKC và kiểm tra số tiền phát sinh của TK 1331, 1332 và 3331 tiếp sau là kiểm tra số dư đầu kỳ của các TK đó
Cách xác định số tiền từng tài khoản để biết được số nhỏ nhất như sau:

+ Tổng TK 133 = Số dư đầu kỳ ( nếu có) + Tổng Phát sinh Nợ 133 - Tổng phát sinh Có 133 ( Lưu ý: Trong TK 133 có TK 1331 và 1332 )

+ Tổng TK 3331 = Tổng Phát sinh Có 3331 – Tổng Phát sinh Nợ 3331

Cụ thể từng trường hợp như sau:

a. Trường hợp 1:

Số dư ĐK + Số PS Nợ - Số PS Có > Số PS Có - Số PS Nợ

TK 1331 TK 1331 TK 1331 TK 3331 TK 3331

Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là số tiền thuế của TK 3331

Bút toán và công thức tính ra số thuế của TK 3331:

Nợ TK 3331 = Sumif Có TK 3331 – Sumif Nợ TK 3331

Có TK 1331

Hạch toán Lên bảng NKC như sau:

Kết chuyển thuế GTGT
Kết chuyển thuế GTGTBút toán kết chuyển TGTGT lên sổ NKC

Tham khảo thêm: Cách sử dụng hàm Sumif trong kế toán trên Excel

b. Trường hợp 2:

Số dư ĐK + Số PS Nợ - Số PS Có < Số PS Có - Số PS Nợ

TK 1331 TK 1331 TK 1331 TK 1331 TK 3331

TH1 : Nếu sau khi cộng thêm số tiền của TK 1332 mà làm cho tổng số tiền cảu TK 1331 + TK 1332 lớn hơn TK 3331:

Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là số tiền thuế của TK 3331.

Bút toán thực hiện trong trường hợp này:

Nợ TK 3331 = Sumif Có TK 3331 – Sumif Nợ TK 3331

Có TK 1331 = Sumif Nợ TK 1331 – Sumif Có TK 1331 + Dư ĐK TK 1331

Có TK 1332 = Kết quả của TK 3331 – Kết quả của TK 1331

TH2: Nếu sau khi cộng thêm số tiền của TK 1332 mà làm cho tổng số tiền của TK 1331 + TK 1332 nhỏ hơn TK 3331:

Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là tổng số tiền thuế của TK 1331 + TK 1332.

Bút toán thực hiện trong trường hợp này :

Nợ TK 3331 = Tổng cộng TK 1331 + TK 1332

Có TK 1331 = Sumif Nợ TK 1331 – Sumif Có TK 1331 + Dư ĐK TK 1331

Có TK 1332 = Sumif Nợ TK 1332 – Sunif Có TK 1332 + Dư ĐK TK 1332

Chú ý: Phải đối chiếu với tờ khai thuế tháng khớp với số dư TK 133 hoặc TK 3331 trên bảng Cân Đối phát sinh tháng hay quý.


Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com