Cách lập hóa đơn chiết khấu tiền hàng như thế nào?

Hóa đơn chiết khấu tiền hàng, người bán ghi âm trên hóa đơn tiền chiết khấu thì có phải là hóa đơn hợp pháp không?

Ketoan68.com xin chia sẻ như sau:


Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Phụ lục 4 quy định việc lập hóa đơn đối với hàng chiết khấu thương mại như sau:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Căn cứ theo quy định trên doanh nghiệp phải điều chỉnh trên hóa đơn chiết khấu thương mại số tiền không được ghi âm, doanh nghiệp bán ghi âm đối với phần chiết khấu trên hóa đơn là không phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com