Cách lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa bán dài như thế nào?

Công ty chúng tôi kinh doanh đồ gia dụng, trong một lần bán hàng có thể xảy ra trường hợp danh mục hàng hoá nhiều hơn số dòng của 1 số hoá đơn. Do vậy khi lập hoá đơn bán hàng công ty chúng tôi phải sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá đã bán kèm theo hoá đơn.

Ketoan68.com xin chia sẻ như sau:

Căn cứ vào điểm b, khoản 2, điều 19, Thông tư số39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 quy định lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa nhiều hơn số dòng trên tờ hoá đơn như sau:

“b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Như vậy, khi bán hàng có danh mục hàng hóa lớn hơn số dòng của hóa đơn thì người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê số hàng hóa, dịch vụ bán ra. Bảng kê có thể do người bán hàng tự thiết kê phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa công ty mình nhưng phải đảm bảo các nội dung chính:

+ Tiêu đề: Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm”

+ Tên người bán hàng, địa chỉ, MST.

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, .

+ Thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT (nếu nộp thuế theo pp khấu trừ)

+ Tổng cộng tiền thanh toán (chưa thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên HĐ.

– Số lượng: phù hợp với số liên của hóa đơn.

Lưu ý: Nếu bảng kê có hơn 1 trang thì bảng kê được đánh liên tục và có dấu giáp lai, có đầy đủ chữ ký.

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com