Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC năm 2017

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Phạm Sỹ Danh đã ký Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA về việc ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính”.

Chương trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017có các tài liệu hướng dẫn như sau:

(i) Hướng dẫn HSKTM-BCTC

(ii) AA-Phần đầu hồ sơ_Chi mục hồ sơ

(iii) A-Kế hoạch kiểm toán

(iv) B-Tổng hợp_Kết luận_Lập báo cáo

(v) C-Kiểm tra hệ thống KSNB

(vi) D-Kiểm tra chi tiết tài sản

(vii) E-Kiểm tra chi tiết nợ phải trả

(viii) F-Kiểm tra chi tiết nguồn vốn

(ix) G-Kiểm tra chi tiết BCKQKD

(x) H-Soát xét tổng hợp khác

Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế chương trình kiểm toán mẫu đã ban hành theo Quyết định 368/QĐ-VACPA ngày 23/12/2013 của Chủ tịch VACPA.

Bạn có thể Download văn bản gốc tại đây

Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com