Đầu năm 2017 kế toán cần làm những công việc gì

Những công việc kế toán cần làm đầu năm là gì? Các bút toán kết chuyển đầu năm như thế nào? Các tờ khai, báo cáo thuế cần nộp đầu năm là gì?... Kế toán 68 xin hướng dẫn chi tiết các công việc kế toán cần làm đầu năm 2017


I. Kết chuyển Lãi, Lỗ năm trước sang đầu năm hiện tại

- Công việc đầu năm (đầu tiên) các bạn cần làm là Kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, cụ thể là các bạn xem số dư TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay (trên Bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước), để hạch toán cụ thể như sau:

1. Nếu TK 4212 có số dư bên Có (Lãi), hạch toán kết chuyển đầu năm như sau:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

2. Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ (Lỗ), hạch toán:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

II. Nộp tiền và hạch toán chi phí thuế môn bài đầu năm:

- Thời hạn chậm nhất nộp tiền thuế môn bài 30/1/2017
- Không cần nộp tờ khai thuế môn bài nếu không có thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp (Không tăng, giảm vốn điều lệ, không mở thêm chi nhánh, văn phòng …)
- Nếu có thay đổi thì các bạn phải nộp lại tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.


1. Hạch toán chi phí thuế môn bài phải nộp trong năm:

Nợ TK 6425 – (Nếu theo Thông tư 200)
Nợ TK 6422 – (Nếu theo Thông tư 133)
Có TK 3338 – Các loại thuế khác

2. Khi nộp tiền thuế Môn bài (dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách):

Nợ TK 3338
Có TK 1111 (Nếu nộp bằng tiền mặt)
Có TK 1121 (Nếu nộp bằng chuyển khoản)

III. Chuyển số dư năm trước sang đầu năm (Khi mở sổ sách)

- Chuyển số dư đầu kỳ vào “Bảng cân đối phát sinh” cụ thể các bạn nhập vào số dư đầu kỳ các tài khoản: 152, 156, 142, 242 … Chi tiết nhé, như: Chi tiết từng mã hàng, bảng khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng tổng hợp nhập xuất tồn …

IV. Các tờ khai, báo cáo thuế cần nộp đầu năm:

1. Thuế GTGT, TNCN:

- Nếu DN bạn kê khai theo tháng thì hạn nộp tờ khai là 20 hàng tháng (20/1/2017, 20/2…)
- Nếu DN bạn kê khai theo quý thì hạn nộp tờ khai là: Qúy 4/2016: 30/1/2017, Qúy 1/2017: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10
2. Thuế TNDN:

- Thực hiện tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính (Không cần nộp tờ khai tạm tính quý) chậm nhất là Qúy 4/2016: 30/1/2017, Qúy 1/2017: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10

4. Hóa đơn:

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý chậm nhất: Qúy 4/2016: 30/1/2017, Qúy 1/2017: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10
- Nếu DN nộp báo cáo hóa đơn theo tháng thì chậm nhất là ngày 20 hàng tháng.


3. BCTC, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN:

- Tờ Khai quyết toán thuế và BCTC 2016: Chậm nhất là 31/03/2017.
- Riêng BCTC ngoài việc nộp cho cơ quan thuế các bạn còn phải nộp cho các cơ quan sau: Cơ quan thống kê và Cơ quan đăng ký kinh doanh.Chú ý: Thời hạn nộp các loại tờ khai trên cũng là thời hạn nộp thuế nếu phát sinh nhé.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com