Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư như thế nào?

Các dự án đầu tư mới chỉ mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ đầu vào phục vụ cho quá trình đầu tư mà hầu như chưa phát sinh doanh thu, dẫn đến luôn còn lũy kế số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Vậy các dự án đầu tư mới có được hoàn thuế giá trị gia tăng không? Việc hoàn thuế (nếu có) được quy định cụ thể như thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ Điều kiệnhoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư ở bài viết dưới đây.

Theo Điểm a Khoản 12 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

1. Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ đầu khi được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm nếu:

  • Đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động
  • Thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng trở lên)
  • Số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên

2. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động, thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán):

2.1. Nếu Dự án cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư:

– Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư;

– Phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

– Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

– Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Ví dụ:

Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội , tháng 3/2016, Công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 4/2016 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 4/2016 Công ty A có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty A được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

2.2. Nếu dự án tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính:

– Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động;

– Chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế;

– Cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

– Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

– Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Ví dụ:

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội. Tháng 3/2016, Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại Vĩnh Phúc, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế.

Doanh nghiệp thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hà Nội trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.

Tháng 4/2016 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (200 triệu đồng).

Vậy, kỳ tính thuế tháng 4/2016 Doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Doanh nghiệp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

3. Với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án thì không thực hiện kết chuyển mà thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

4.Trường hợp cơ sở kinh doanh có Dự án đầu tư ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính mà:

– Dự án có Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;

– Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật;

– Lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán;

– Có tài khoản gửi tại ngân hàng;

– Đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế

Khi đó, Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!


Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com