GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2020

Ngày 8/4/2020 Thủ Tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số: 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.


Nghị định vày áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt…., xây dựng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: Vận tải, kho bãi, giáo dục, y tế, du lịch….

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, các nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất

1. Đối với thuế GTGT

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế Quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế Quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

2. Đối với thuế TNDN

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, 2 của kỳ tính thuế 2020 là 05 tháng kế từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo luật quản lý thuế.

3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, các nhân kinh doanh

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế trên được gia hạn khoản này chậm nhất 31/12/2020.

4. Đối với tiền thuê đất

Thời hạn gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

Để có thêm thông tin đầy đủ và chi tiết, mời các bạn đọc Nghị định 41/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com