Giải đáp câu hỏi về TK 421: Thặng dư(Thâm hụt) lũy kế liên quan tới kế toán HCSN theo TT107

Bài này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn một số thắc mắc của mọi người liên quan tới kế toán HCSN theo TT 107. Xin mời các bạn theo dõi.

Hỏi:

Mình có đọc bài viết :" Kế toán HCSN theo TT107/2017: TK 421: Thặng dư(thâm hụt) lũy kế. Mình có một thắc mắc mong bạn tư vấn giúp nhé:

Trong hướng dẫn hạch toán tài khoản 421:

TÀI KHOẢN 421

THẶNG DƯ (THÂM HỤT) LŨY KẾ

1- Nguyên tắckế toán

1.1-

1.2- Cuối kỳ, trước khi xử lý (trích lập các quỹ theo quy định) kết quả thặng dư (thâm hụt) của các hoạt động, kế toán phải thực hiện các công việc sau:

a)

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của quy chế quản lý tài chính phải kết chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (kể cả trường hợp bị thâm hụt) (ghi Nợ TK 421/Có TK 4314) các khoản sau:

- Toàn bộ số khấu hao tài sản cố định, hình thành từ nguồn NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN đã trích trong năm;

Vậy, trong trường hợpHoạt động SXKD của đơn vị trong năm tài chính có thặng dư nhỏ hơnsố khấu hao tài sản cố định, hình thành từ nguồn NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN đã trích trong năm thì đơn vị có được trích lập các quỹ khác: Quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi không? (bởi vì trong trường hợp này nếu đã trích lập quỹ PTHĐSN bằng số KHTSCĐ đã trích thì tài khoản 421 sẽ phản ánh là lỗ).

Trả lời:

Theo mình thì đơn vị sẽ không trích lập các quỹ, vì đơn vị đang bị lỗ nên sau khi kết chuyển thặng dư và kết chuyển khấu hao thì phần lỗ còn lại đơn vị sẽ xử lý:

- Xử lý số thặng dư (thâm hụt) theo cơ chế tài chính hiện hành, ghi:

Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có các TK 353, 431 (4314, 4313, 4311, 4312).

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com