Hàm BESSELI function trong excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BESSELI chức năng trong Microsoft Excel.

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011
Hàm BESSELI function trong excel
Hàm BESSELI function trong excel


Trả về biến đổi hàm Bessel, tương đương với hàm Bessel đánh giá cho các đối số hoàn toàn tưởng tượng.
BESSELI (X, N)
Cú pháp BESSELI hàm có đối số sau:
X buộc. Các giá trị mà tại đó để đánh giá hàm.
N buộc. Thứ tự của các hàm Bessel. Nếu n không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
Nếu x phải là số, BESSELI trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu n phải là số, BESSELI trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu n <0,>BESSELI trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Các n-thứ để sửa đổi Bessel chức năng của biến x là:
Equation
Thí dụ
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= BESSELI (1,5, 1) hàm Bessel biến đổi ở 1.5 với một thứ tự 1. 0,981666428


Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com