Hàm BESSELJ function trong excel

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của BESSELJ chức năng trong Microsoft Excel.


Cú pháp
BESSELJ (X, N)
Cú pháp BESSELJ hàm có đối số sau:
X buộc. Các giá trị mà tại đó để đánh giá hàm.
N buộc. Thứ tự của các hàm Bessel. Nếu n không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
Nếu x phải là số, BESSELJ trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu n phải là số, BESSELJ trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu n <0,> trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Các n-thứ tự Bessel chức năng của biến x là:
Hàm BESSELJ function trong excel
Hàm BESSELJ function trong excel
Thí dụ
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= BESSELJ (1.9, 2) Bessel chức năng là 1.9 với một thứ tự của 2. 0,329925829


Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com