Hàm BINOMDIST function trong excel

Tham khảo thêm: ham bin2oct function

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011.
Hàm BINOMDIST
Hàm BINOMDIST

BINOMDIST có thể tính toán xác suất mà hai trong ba đứa trẻ tiếp theo sinh ra là nam giới.


Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem chức năng BINOM.DIST .
BINOMDIST (number_s, thử nghiệm, probability_s, tích lũy)
Các chức năng cú pháp BINOMDIST có các đối số sau đây:
Number_s buộc. Số lần thành công trong các thử nghiệm.
Thử nghiệm bắt buộc. Số lượng các thử nghiệm độc lập.
Probability_s buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.
Tích lũy buộc. Một giá trị logic xác định dạng của hàm. Nếu tích lũy là TRUE, sau đó BINOMDIST trả về hàm phân phối tích lũy, mà là xác suất mà có ít nhất number_s thành công; nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác suất, mà là xác suất mà có number_s thành công.
Các chú thích
Number_s và thử nghiệm được cắt ngắn đến số nguyên.
Nếu number_s, thử nghiệm, hay probability_s không phải là số, BINOMDIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu number_s <0 hay="" number_s=""> thử nghiệm, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu probability_s <0 hay="" probability_s=""> 1, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu x = number_s, n = thử nghiệm, và p = probability_s, sau đó các nhị thức hàm xác suất khối lượng là:
Equation
Ở đâu:
Equation
COMBIN (n, x).
Nếu x = number_s, n = thử nghiệm, và p = probability_s, sau đó phân phối nhị thức tích lũy là:
Equation
Thí dụ
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Dữ Liệu Sự Miêu Tả
6 Số thành công trong thử nghiệm
10 Số phép thử độc lập
0.5 Xác suất thành công của mỗi phép thử
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= BINOMDIST (A2, A3, A4, FALSE) Xác suất chính xác 6 của 10 thử nghiệm thành công. 0.2050781


Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com