Hàm CHIDIST function trong excel

Hàm CHIDIST trả về xác suất đúng đuôi của phân phối chi-squared. Sự phân bố χ2 được liên kết với một thử nghiệm χ2. Sử dụng các thử nghiệm χ2 để so sánh giá trị quan sát và dự kiến

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho
Hàm CHIDIST function trong excel
Hàm CHIDIST function trong excel
Mac 2011

Chức năng này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều chức năng mới có thể cung cấp cải thiện độ chính xác và có tên phản ánh tốt hơn sử dụng của họ. Mặc dù chức năng này vẫn có tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các chức năng mới từ bây giờ, bởi vì chức năng này có thể không có sẵn trong các phiên bản tương lai của Excel.
Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem CHISQ.DIST chức năng và chức năng CHISQ.DIST.RT .
CHIDIST (x, deg_freedom)
Các chức năng cú pháp CHIDIST có các đối số sau đây:
X buộc. Các giá trị mà bạn muốn đánh giá phân phối.
Deg_freedom buộc. Số bậc tự do.
Các chú thích
Nếu một trong hai tham số phải là số, CHIDIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu x là số âm, CHIDIST trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu deg_freedom không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
Nếu deg_freedom <1 hoặc="" deg_freedom=""> 10 ^ 10, CHIDIST trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
CHIDIST được tính như CHIDIST = P (X> x), trong đó X là một biến ngẫu nhiên χ2.
Thí dụ
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Dữ Liệu Sự Miêu Tả
18,307 Giá trị mà bạn muốn đánh giá sự phân bố
10 Bậc tự do
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= CHIDIST (A2, A3) Một đuôi xác suất của phân phối chi-bình phương, cho các đối số quy định tại A2 và A3. 0.0500006


Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com