Hệ thống tài khoản kế toán theo TT200

Đề giúp các bạn sử dụng thống nhất Hệ thống tào khoản kế toán phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, chúng tôi xin giới thiệu file Excel như sau:

Đối với các doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng Hệ thống tài khoản theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC. Và thực tế giảng dạy tại các trường đại học cũng chủ yếu giới thiệu với người học hệ thống tài khoản này. Đề giúp các bạn sử dụng thống nhất Hệ thống tào khoản kế toán phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, chúng tôi xin giới thiệu file Excel theo đường link sau:
Hệ thống tài khoản Kế toán theo TT_200

Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com