Hệ thống tài khoản kế toán theo TT200

Hệ thống tài khoản kế toán theo TT200/2014

Hệ thống tài khoản kế toán được thiết kế trên File Excel
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com