Hỏi đáp: Hạch toán TK642: Chi phí quản lý của hoạt động SXKD,DV tại đơn vị HCSN theo TT107

Hiện tại rất nhiều đơn vị HCSN đang thắc mắc về cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị theo TT107.Sau đây là 1 trong số các câu hỏi của đơn vị và chúng tôi xin được phép trả lợi như sau:

Hỏi:

Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, hoạt động dịch vụ. Hạch toán chi phí tiền lương và các khoản phải nộp theo lương vào tài khoản 6421; còn tất cả các khoản chi khác đều hạch toán vào tài khoản 6428, như vậy có đúng không? hay hạch toán vào tài khoản 6422.

Trả lời:

Tài khoản 642- Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 6421- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên: Phản ánh các khoản chi tiền lương, tiền công và chi khác cho người lao động phát sinh trong năm;

- Tài khoản 6422- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng: Phản ánh chi phí về vật tư, công cụ, dụng cụ và dịch vụ đã sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong năm;

- Tài khoản 6423- Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong năm;

- Tài khoản 6428- Chi phí hoạt động khác: Phản ánh các khoản chi khác ngoài các khoản chi trên phát sinh trong năm.

Như vậy tùy vào từng loại chi phí phát sinh tại đơn vị mà kế toán xác định hạch toán vào các TK tương ứng.

Ví dụ như : Mua bàn ghế cho văn phòng (Loại phân bổ 1 lần)

Nợ TK642

Nợ TK133 (Nếu có)

Có TK 111,112

Chú ý: Nếu đơn vị có HĐ SXKD thì không hạch toán vào Tài khoản 642 các chi phí liên quan trực tiếp đến giá thành sản phẩm, dịch vụ; chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhân công trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chi phí khấu hao TSCĐ của bộ phận trực tiếp SXKD, dịch vụ.

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com