Hỏi/đáp: Hàng hóa luân chuyển nội bộ có cần phải dùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt?

Hàng hóa luân chuyển nội bộ có cần phải dùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Hỏi/đáp: Hàng hóa luân chuyển nội bộ có cần phải dùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt?

Công ty của tôi có chi nhánh tại Hạ Long, là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty có trụ sở tại Hà Nội. Công ty có thực hiện xuất hàng hóa cho Chi nhánh để bán, Chi nhánh thanh toán tiền hàng bằng cách nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với các khoản tiền lớn hơn 20 triệu đồng. Xin hỏi trong trường hợp này, Chi nhánh có được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty mẹ xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán không?

TRẢ LỜI:

Căn cứ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại:

- Tiết b điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợpCông ty có thực hiện xuất hàng hóa cho Chi nhánh để bán, Chi nhánh thanh toán tiền hàng bằng cách nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với các khoản tiền lớn hơn 20 triệu đồng:

- Nếu Công ty có quy chế nội bộ về việc thanh toán giữa Công ty và Chi nhánh theo hình thức nộp tiền mặt thì Chi nhánh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

- Nếu Công ty không có quy chế nội bộ về việc thanh toán giữa Công ty và Chi nhánh theo hình thức nộp tiền mặt thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Trên đây là tinh thần của Công văn số 1607/TCT-KK ngày 19/04/2016 của Tổng Cục thuế.Thông tin này chỉ dành cho mục đích tham khảo, các văn bản được hướng dẫn có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các hướng dẫn mới hơn từ cơ quan thuế tại thời điểm Quý vị tra cứu.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com