Hỏi/đáp: Tiền hỗ trợ di dời địa điểm sản xuất kinh doanh có phải kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp?

Kế toán tiền di dời địa điểm sản xuất kinh doanh sẽ được thực hiện như thế nào?

Hỏi/đáp: Tiền hỗ trợ di dời địa điểm sản xuất kinh doanh có phải kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp?

Chúng tôi có xưởng sản xuất đồ may mặc. Hiện nay công ty tôi có nhận được tiền hỗ trợ để di dời địa điểm đến nơi sản xuất khác. Vậy chúng tôi có phải kê khai tính nộp thuế GTGT, TNDN cho khoản bồi thường này hay không?

TRẢ LỜI:

Theo khoản 1 điều 5 Thông tư219/2013/TT-BTC quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"…Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thườngbằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác…"

Theo khoản 16 điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC về các khoản thu nhập khác tại doanh nghiệp:

”…Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan…”

Như vậy, trường hợp Công ty bạn thì không phải kê khai tính nộp thuế GTGT; tuy nhiên đây được coi là một khoản thu nhập khác của doanh nghiệp nên phải tính nộp thuế TNDN.
Công ty bạn cũng cần lưu ý, số thuế GTGT đầu vào tương ứng với chi phí di dời được thanh toán từ khoản tiền hỗ trợ nêu trên, Công ty không được khấu trừ mà hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Trên đây là tinh thần của Công văn số54136/CT-TTHTngày 18/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế. Thông tin này chỉ dành cho mục đích tham khảo, các văn bản được hướng dẫn có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các hướng dẫn mới hơn từ cơ quan thuế tại thời điểm Quý vị tra cứu.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com