Khách mua hàng không lấy hoá đơn xử lý như thế n?

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT cho những khách hàng không lấy hóa đơn, xử lý và kê khai thuế GTGT


Thuế GTGT
Thuế GTGT

Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:


Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơnghi rõ
người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Như vậy: Khi bán hàng, nếu có giá trị > 200.000 thì phải xuất hóa đơn (dù khách hàng không lấy hóa đơn).

- Trường hợp, nếu giá trị < 200.000="">thì các bạn không cần phải lập hóa đơn nhưng phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Cuối ngày, các bạn phải lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

Chi tiết xem thêm:


Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT cho khách hàng không lấy hóa đơn:


Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu Số: 0000001
Ngày.02..tháng.08..năm 2016
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN 68
Mã số thuế: 0700754309
Địa chỉ:56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại:0984.322.539 Số tài khoản: 711A2695068
Họ tên người mua hàng: Người mua không lấy hoá đơn
Tên đơn vị............................
Mã số thuế:……… ……………………
Địa chỉ.....................
Hình thức thanh toán: TM .Số tài khoản………..
STT Tênhànghóa,dịchvụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Máy tính xách tay VAIO chiếc 1 15.000.000 15.000.000
Cộng tiền hàng: 15.000.000
Thuế suất GTGT: .10… % , Tiền thuế GTGT: 1.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 16.500.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười sáu triệu năm tram nghìn đồng.

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Kết luận: Những hóa đơn GTGT mà khách hàng không lấy thì các bạn kê khai thuế vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT như hóa đơn bán ra bình thường thôi.


Chúc các bạn thành công! Các bạn muốn học cách kê khai thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế thực tế có thể tham gia: Khóa
học thực hành kế toán thực tế
---------------------------------------------------

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com