03 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các trường hợp mà DN bắt buộc phải kiểm toán nội bộ,nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Xin mời các bạn theo dõi.

Xem thêm ...

Rủi ro là sự không chắc chắn và là khả năng xảy ra kết quả không mong muốn.

Để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu BCTC và cơ sở dẫn liệu qua tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán có kiểm soát nội bộ cung cấp cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá.

Việc thực hiện thành công các biện pháp kiểm soát nội bộ đòi hỏi một số nguyên tắc chung

Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các trường hợp mà DN bắt buộc phải kiểm toán nội bộ,nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Xin mời các bạn theo dõi.

Kiểm soát bán hàng là một công việc rất quan trọng để đảm bảo việc thực hiện bán hàng đúng cam kết, giao hàng đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm góp phần tăng doanh thu, tăng uy tín của doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ giúp một tổ chức thực hiện được các mục tiêu thông qua việc mang lại phương pháp tiếp cận có hệ thống và quy tắc nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát và quản trị.”

Việc thực hiện thành công các biện pháp kiểm soát nội bộ đòi hỏi một số nguyên tắc chung

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn những gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình đã được thiết lập.

Rủi ro là sự không chắc chắn và là khả năng xảy ra kết quả không mong muốn.

Hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ nhằm giúp cho hoạt động của công ty ổn định và hiệu quả. Vậy bản chất của kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ như thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Chỉ số ROE thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác 1 đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lời.

Để triển khai hoạt động kinh doanh thành công thì bạn cần phải lập một kế hoạch kinh doanh ngắn gọn, hoàn chỉnh và toàn diện . Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng bước lên kế hoạch dưới đây.

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) là một Uy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa kỳ về chống gian lận khi lập báo cáo tài chính (The National Commission on Fraudulent Financial Reporting hay còn gọi là Treadway Commission)

Để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu BCTC và cơ sở dẫn liệu qua tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán có kiểm soát nội bộ cung cấp cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 07/HSKT-KTHĐ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN được bạn hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 06/HSKT-KTHĐ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN được ban hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Phạm Sỹ Danh đã ký Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA về việc ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính”.

Đáp án bài tập chương 9: kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập và mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán.