GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Để thanh toán chi phí đi đường bạn cần làm theo Mẫu số 04-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Xem thêm ...

Bài viết này chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi (Mẫu số 01 - BH) và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi

Ketoan68.com giới thiệu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân để xin giảm thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính như sau:

Để xác định các khoản trích theo lương bạn cần lập bảng kê theo Mẫu số 10 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Kế toán 68 xin đưa ra Mẫu Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy trong trường hợp hủy hóa đơn theo Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Trong bài viết này Kế toán 68 xin đưa ra một Quy trình xuất kho hàng hóa vật tư , góp sức mình vào việc hoàn thiện quy trình xuất kho để các doanh nghiệp có thể tham khảo.

Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong chế độ kế toán doanh nghiệp.

Mẫu thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Năm hết tết đến, nhiều bác phải lo đi biếu quà, mải lo biếu quà mà không quan tâm đến việc hoàn thiện hóa đơn chức từ cho đúng quy định của pháp luật thì sẽ bị ăn đón đó nha.

Để giúp các bạn lập vag ký chứng từ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, DN siêu nhỏ theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu như sau:

Để giúp các bạn những quy định về chứng từ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, DN siêu nhỏ theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu như sau:

Để xác định các khoản trích theo lương bạn cần lập bảng kê theo Mẫu số 10 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Sau khi thuwcj hiện hoàn thành công việc giao khoán thì doanh nghiệp cần lập bien bản thanh lý theo Mẫu số 09 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 08 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 11 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Để thanh toán chi phí đi đường bạn cần làm theo Mẫu số 04-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 03-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Đối với sản phẩm hoặc công việc hoàn thành bạn cần lập phiếu theo Mẫu số 05- LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 02-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 01b - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 01a-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

DANH MỤC BIỂU MẪU, GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THEO TT133

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu tờ khai đăng ký thuế nhà thầu (Mẫu số 04-ĐK-TCT) ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB01/AC). Thông báo phát hành hóa đơn được quy định trong Phụ lục 3 T ngày 31/03/2014. Xin mời các bạn theo dõi