Mẹo kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC ( phần 2)

Để giúp cho các bạn tự tin trước khi khoá sổ để lập báo cáo tài chính năm, Ketoan68.com xin chia sẻ một sổ mẹo kiểm tra sổ sách, báo cáo trước khi lập báo cáo tài chính năm

6. Tài khoản 142, 242, 214:

Kế toán cần kiểm tra:

 • Kiểm tra xem có lập bảng phân bổ chi phí, CCDC và khấu haohàng tháng hay không?
 • Số tiền phân bổ hạch toán trên sổ sách có khớp với số trênbảng phân bổ hay không?
 • Số dưđầu kỳ, cuối kỳ có khớp với giá trị còn phân bổ của Bảng phân bổ chi phí, CCDC không
 • Số dư TK 214 có khớp với số khấu hao luỹ kế trên bảng phân bổ khấu hao không
 • Kiểm tra xem số năm phân bổ của công cụ dụng cụ có đúng với thời gian tối đa 36 tháng theo quy địnhkhông
 • Đối với tài sản công cụ dụng cụdùng ngay, không được hạch toán vào 153 mà hạchthẳng vào tài khoản 142,242

Hạch toán : theo chuẩn mực kế toán

 • Khi mua: Nợ TK 153,1331/ có TK 111,112,331
 • Kết chuyển sử dụng: Nợ TK 142,242/ Có TK 153
 • Phân bổ hàng kỳ: Nợ 627,641,642/ có 142,242

Hạch toán :Những trường hợp mua vềđưa vào sử dụng luôn nên hạch toán như sau:

 • Khi mua: Nợ TK 142,242,1331/ có TK 111,112,331
 • Phân bổ hàng kỳ: Nợ 627,641,642/ có 142,242

Đồng thời lập bảng kê theo dõi công cụ dụng cụ và phân bổ trong kỳ

7 . Thuế đầu vào: Tài khoản 133

Kế toán cần đối chiếu:

 • Số dư nợ đầu kỳ; số dư nợ cuối kỳ; số phát sinh trong kỳcủaTK 133 trên các sổ sách chi tiết và tổng hơp phải bằng nhau gồm:
 • Số dư nợ TK 133 trên bảng cân đối phát sinh
 • Số dư nợ TK 133 trên sổ chi tiết tài khoản
 • Số dư tài khoản 133 bằng số thuế khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai 01/GTGT. Trường hợp không bằng nhau, phải ghi rõ lý do
 • Số phát sinh hàng tháng của TK 133 phải bằng với số trên chỉ tiêu[24], chỉ tiêu[25] trên tờ khai 01/GTGT. Trường hợp không bằng nhau, phải nêu rõ lý do .

Lưuý :

Kiểm tra số lượng hóa đơn đầu vào đã hạch toáncó khớp số lượng hóa đơn đầu vào đã kê khai trên tờ khai 01/GTGT không. Nếu mất mát, thiếu hụt hoặc kê khai sai, thiếu… phải bổ sung,điều chỉnh

– Kiểm tra kỹ các hóa đơn trên 20 triệucó chứng từ thanh toán qua ngân hàng hay không. Nếu có hoá đơn trên 20 triệu thành toán tiền mặt thì phải điều chỉnh ghi giảm thuế GTGT được khấu trừ và giảm chi phí được trừ.

– Những tháng cóđiều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT thì phảiđối chiếu TK 133 với tờ khai bổ sung. Tờ khai bổ sung cần ghi rõ bổ sungđiều chỉnh hoáđơn nàođể tiện kiểm tra

– Lọc những hóa đơn trên 20 triệu,ghi chú lại thanh toán chuyển khoản UNC ngày tháng năm nào

Kiểm tra hoáđơn xem có những hoáđơn nào nghi ngờ saitên công ty , địa chỉ, mã số thuế…việc sai có có làm biên bản điều chỉnh không, kẹp biên bản điều chỉnh cùng hóa đơn bị sai, sai số tiền khai báo thuế hay tiền hàng, đã làm hồ sơ điều chỉnh KHBS hay chưa

Kiểm tra những hóa đơn có nội dung hàng hóa đầu vào hay chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ( ví dụ : hóa đơn metro mua sắm đồ dùng gia đình…nếu thấy có kê khai thì làm KHBS điều chỉnh giảm và loại bỏ chi phí đó trước khi lên báo cáo thuếTNDN).

TK 133 không có. Trường hợp dư có bạn phải xem lại sai sótởđâu

8 . Thuế Đầu ra:Tài khoản 3331

Kế toán cần đối chiếu:

 • Số dư nợ đầu kỳ; số dư nợ cuối kỳ; số phát sinh trong kỳcủaTK 3331 trên các sổ sách chi tiết và tổng hơp phải bằng nhau gồm:
 • Số dư nợ TK 3331 trên bảng cân đối phát sinh
 • Số dư nợ TK 3331 trên sổ chi tiết tài khoản
 • Số phát sinhtài khoản 3331 phảibằng số thuế kê khaitrên tờ khai 01/GTGT, chỉ tiêu [28]. Trường hợp không bằng nhau, phải ghi rõ lý do

Lưuý :

 • Kiểm tra số lượng hóa đơn đầu ra đã hạch toáncó khớp số lượng hóa đơn đầu ra đã kê khai thuế không, có mất mát hay thiếu hụt tờ nào hay không
 • Kiểm tra nội dung kê khai thuế trên hóa đơn: tên công ty, địa chỉ, MST, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng , đơn giá, thành tiền….trên hóa đơn có khớp với tờ khai
 • Trường hợp có kê khai bổ sungđiều chỉnh, thì ghi rõ lý dođiều chỉnh, kẹp tờ khaiđiều chỉnh với tờ khai lần 1 cùng kỳ vàđối chiếu số hạch toán với tờ khaiđiều chỉnh
 • Kiểm tra báo cáo sử dụng hóa đơn BC26 số lượng hóa đơn đầu ra đã sử dụng có khớp với số lượng trên BC26, hóa đơn xóa bỏ có khớp, các biên bản thu hồi, xóa bỏ xuất thay thế có đầy đủ
 • Hàng kỳ có nộp báo có sử dụng hóa đơn đầy đủ hay không, kiểm tra có lập thông báo phát hành hóa đơn đầy đủ thủ tục hay không? Có thông báo phát hành hóa đơn trước 05 ngày mới sử dụng hay không?
 • Kiểm tra các bút toán kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ hàng tháng có đúng không
 • Sốkết chuyển GTGT được khấu trừ hàng tháng :
 • Căn cứ vào tờ khai mẫu 01/GTGTđể hạch toán bút toán kết chuyển thuế GTGTđược khấu trừ trong kỳ
 • Nếu trên tờ khai còn số thuế phải nộp chuyển kỳ sau, thì kết chuyển bằng số thuếđầu ra trong kỳ
 • Nếu trên tờ khai còn số thuế phải nôp, thì kết chuyển bằng số thuế khấu trừ của kỳ nàytrên tờ khai
 • Hạch toán:

Nợ TK 3331/ Có TK 133

Tài khoản 3331 có thể có dư nợ, hoặc dư có

9. Hàng tồn kho:

Kế toán cần đối chiếu:

 • Số dư nợ đầu kỳ; số dư nợ cuối kỳ; số phát sinh trong kỳcủaTK 152,155,156 trên các sổ sách chi tiết và tổng hơp phải bằng nhau gồm:
 • Số dư nợ TK 152,155,156 trên bảng cân đối phát sinh
 • Số dư nợ TK 152,155,156 trên sổ chi tiết tài khoản
 • Số phát sinhtài khoản 152,155,156 phảibằng nhập xuất trên sổ kho. Nếu có chênh lệch phảiđược ghi rõ lý do như : Hàng bán thẳng không nhập kho, hàngđại lý, hàng gửi bán …

Lưuý :

Kiểm tra các hóa đơn về hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào hóa đơn có lập đầy đủ phiếu nhập kho với tên hàngsố lượng, thành tiền khớp với hóa đơn không. Những trường hợp theo dõi mã hàng theo bảng mã hàng của công ty, phải mở mã hàng ngay từ khi nhập hàng
Kiểm tra phiếu nhập kho, xuất khođầy đủ chữký giữa người giao người nhận hay không
Lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng tháng, có sổ thẻ kho chi tiết cho cácmặt hàng
Hàng hóa có bị âm kho hay không, có xuất nhầm hoặc xuất những măt hàng không có trong kho không dẫn tới hàng bịâm không

Lựa chọn phương pháp tính giá hàng tồn kho, vàđược ghi phương pháp tính giá tại Thuyết minh báo cáo tài chính

Xem có phải tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho không

Phải kiểm kê hàng vàđối chiếu với số liệu trên sổ sách kế toán. Trường hợp số liệu không phù hợp phải có biện pháp xử lý

10. Công nợ :Tài khoản 331 và 131

Kế toán cần đối chiếu:

 • Số dư nợ đầu kỳ; số dư nợ cuối kỳ; số phát sinh trong kỳcủaTK 131, TK 331 trên các sổ sách chi tiết và tổng hơp phải bằng nhau gồm:
 • Số dư nợ TK 131, TK 331 trên bảng cân đối phát sinh
 • Số dư nợ TK 131, TK 3311 trên sổ chi tiết tài khoản
 • Số phát sinh, số dưTK 131, TK 331 phải bằng với sổ chi tiết theo dõi công nợ tổng hợp trong kỳ

Lưuý :

Tài khoản công nợ là tài khoản lưỡng tính, có thể vừa dư nơ, vừa dư có

Công nợ phải theo dõi chi tiết theo từng khách hàng

Cuối kỳ phải chốt vàđối chiếu công nợ

– TK 131 phải thu khách hàng:

TK 131 số dư NỢ khi khách hàng mua tiền nhưng chưa thanh toán : Dư Nợ 131 = MS 131 trên BCĐKT thuộc khoản phải thu

TK 131 số dư CÓ khi khách hàng ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp, nhưngchưa lấy hàng nên để treo bên Có = MS 313 trên BCĐKT thuộc khoản phải trả

– TK 331 phải trả người bán:

TK 331 số dư NỢ khi mình ứng trước tiền mua hàng cho người bán : Dư Nợ 131 = MS 132 trên BCĐKT trả trước cho người bán thuộc khoản phải thu

TK 331 số dư CÓ mình đi mua hàng nợ bên bán treo bên Có = MS 312 trên BCĐKT thuộc khoản phải trả

– Không được phép cấn trừ công nợ khi phát sinh vừa là người mua hàng đồng thời cũng là người cung cấp hàng hóa trên cùng một đối tượng khách hàng, nếu cấn trừ công nợ thì phải có văn bản xác nhận công nợ và đối trừ công nợcủa hai bên

Thủ tục cấn trừ công nợ giữa hai đối tượng vừa là người mua đồng thời cũng là người bán
+ Bảng đối chiếu công nợ
+ Biên bản thỏa thuận về việc cấn trừ công nợ với nhau
+ Hoạch toán: Nợ 331/ có TK 131 để cấn trừ công nợ

– Khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp thường cán bộ thuế thường hay chú ý Bên Có TK 131 và Bên Có TK 331:

+ Bên Có TK 131 phải xem tại sao chưa xuất hóa đơn :

Nếu là công ty xây dựng: đã nghiệm thu giai đoạn và khách đã thanh toán nhưng doanh nghiệp vẫn chưa xuất hóa đơn, sẽ bị truy thu thuế từthời điểm nghiệm thu để tính doanh thu và thuế GTGT,

Nếu là doanh nghiệp thương mại, dịch vụ thì có thể bán hàng mà chưa xuất hoáđơn, hoặc khách hàng không lấy hoáđơn. Trường hợp này, kế toán cần xuất hoáđơn cho những khoản dư có trên,để cònđược hạch toán giá vốn

+ Bên Có TK 331:Xem lại nợ phải trả các nhà cung cấpđã tới hạn thanh toán chưa. Nếu hoá đơn trên 20 trphải thanh toán qua ngân hàng

Trênđây là một sổđiểm cần lưuý trước khi khoá sổđể lên báo cáo tài chính năm

Chúc các bạn thành công!!!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com