Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.4

Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.4 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.4 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016

của Bộ Tài chính


Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.4 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế đồng thời nâng cấp HTKK phiên bản 4.2.3, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung mẫu biểu và các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh

1.1 Bổ sung mẫu biểu kê khai

- Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng hỗ trợ NNT kê khai hồ sơ đăng ký cấp MST cá nhân/đăng ký thay đổi thông tin cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TH-TCT cho Cơ quan chi trả thu nhập: Hỗ trợ nhập, sửa, xóa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải tờ khai từ XML, tra cứu hướng dẫn lập từng chỉ tiêu.

1.2 Cập nhật địa bàn hành chính theo Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 ngày 11/09/2019 về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Cập nhật huyện Kinh Môn thành thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;

- Cập nhật Thị trấn Kinh Môn (mã 1070917) thành phường An Lưu (mã 1070917);

- Cập nhật xã An Phụ (mã 1070943) thành phường An Phụ (mã 1070943);

- Cập nhật xã An Sinh (mã 1070939) thành phường An Sinh (mã 1070939);

- Cập nhật xã Duy Tân (mã 1070909) thành phường Duy Tân (mã 1070909);

- Cập nhật xã Hiến Thành (mã 1070949) thành phường Hiến Thành (mã 1070949);

- Cập nhật xã Hiệp An (mã 1070945) thành phường Hiệp An (mã 1070945);

- Cập nhật xã Hiệp Sơn (mã 1070913) thành phường Hiệp Sơn (mã 1070913);

- Cập nhật xã Long Xuyên (mã 1070915) thành phường Long Xuyên (mã 1070915);

- Cập nhật thị trấn Minh Tân (mã 1070929) thành phường Minh Tân (mã 1070929);

- Cập nhật xã Thái Sơn (mã 1070901) và xã Phạm Mệnh (mã 1070911) thành phường Phạm Thái (mã 1070951);

-Cập nhật thị trấn Phú Thứ (mã 1070935) thành phường Phú Thứ (mã 1070935);

- Cập nhật xã Tân Dân (mã 1070927) thành phường Tân Dân (mã 1070927);

- Cập nhật xã Thái Thịnh (mã 1070947) thành phường Thái Thịnh (mã 1070947);

- Cập nhật xã Thất Hùng (mã 1070921) thành phường Thất Hùng (mã 1070921);

-Cập nhật xã Quang Trung (mã 1070931) và xã Phúc Thành (mã 1070925) thành xã Quang Thành (mã 1070953).

1.3Chức năng kê khai tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

- Cập nhật cho phép tích chọn [Tổ chức kê khai thay] trong trường hợp kê khai tờ khai theo lần phát sinh.

1.4 Chức năng kê khai tờ khai Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

- Cập nhật độ rộng chỉ tiêu [31] – Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán: Cho phép nhập tối đa 15 ký tự.

2. Nâng cấp một số chức năng trên HTKK phiên bản 4.2.3

2.1 Chức năng Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC)

- Cập nhật tự động hiển thị [Số lượng tồn đầu kỳ] của kỳ này từ chỉ tiêu [Tồn cuối kỳ] của kỳ liền trước.

2.2 Chức năng lập Báo cáo tài chính (Mẫu B01-DNNKLT)

- Cập nhật chức năng kết xuất XML hiển thị đủ dữ liệu chỉ tiêu cột [Năm trước] của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp).

2.3 Chức năng kê khai tờ khai thuế tài nguyên (dành cho cơ sở sản xuất thủy điện) (03/TĐ-TAIN)

- Cập nhật hiển thị danh mục chỉ tiêu [21] – Tên loại tài nguyên.

Bắt đầu từ ngày 23/11/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhaihoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com