NỘP TỜ KHAI THUẾ, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2017

Để tránh bị phạt do chậm nộp tờ khai thuế GTGT tháng 02/2018/ quý I/2018 và Hồ sơ quyết toán thuế năm 2017, chùng tôi xin thống kê hạn nộp như sau:

Hiện nay đã đến kỳ nộp Hồ sơ khai thuế Tháng 02/2018 (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt, Phí-Lệ phí, tờ khai lệ phí môn bài năm 2018 (đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh),Hồ sơ Quyết toán thuế, quyết toán phí, lệ phí… (như BCTC, QT-TNDN, QT-TNCN, QT Phí - Lệ phí Năm 2017…)

Doanh nghiệp cần phải lập và nộp hồ sơ khai thuế kỳ này đúng thời hạn quy định để tránh bị phạt do nộp chậm.

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

STT

Sắc thuế

Ký hiệu mẫu HSKT

Kỳ tính thuế

Hạn nộp

Ghi chú

1

Thuế GTGT, TTĐB, TNCN,

Phí-Lệ phí

01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Tháng 02/2018

20/03/2018

Đối với tổ chức kê khai GTGT theo tháng.

2

TK Lệ phí môn bài

01/MBAI

Năm 2018

31/03/2018

Đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh)

Thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

Đối với trường hợp đơn vị chưa hoạt động SXKD.

3

Hồ sơ Quyết toán thuế, quyết toán phí, lệ phí… (như BCTC, QT-TNDN, QT-TNCN, QT Phí - Lệ phí Năm 2017…)

BCTC,

03/TNDN,

05QTT-TNCN,

02/PHLP

Năm 2017

31/03/2018

Lưu ý:

Việc kê khai thuế GTGT:

+ Quý doanh nghiệp xác định đúng loại hồ sơ khai thuế phải nộp (chỉ nộp 01 loại hồ sơ khai thuế Tháng hoặc Quý, phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp).

+ Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này (chỉ tiêu 22)phải luôn bằngThuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43)trên tờ khai chính thức của kỳ trước.

Các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Nếu phát sinh số thuế phải nộp đề nghị doanh nghiệp nộp đúng hạn. Các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước được nộp theo hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Không nộp dồn vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ để tránh xảy ra lỗi khi gửi lên hệ thống thuế.

Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com