Quy định về cán bộ công chức cấp xã năm 2019

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố".

Cán bộ công chức
Cán bộ công chức

Cán bộ, công chức. ... Công chức nhà nước là những người làm việc trong cơ quan nhà nước do tuyển dụng, bầu hoặc bổ nhiệm, giữ một nghĩa vụ nhất định hoặc tiến hành những hoạt động cụ thể nào đó để phục vụ việc thực hiện một chức vụ nhất định do Nhà nước trả lương theo chức vụ hoặc loại hoạt động đó

Mời các bạn đón đọc văn bản chi tiết Nghị định 34/2019/NĐ-CP
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com