Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính, Kế toán 68 hướng dẫn cách lập hóa đơn hàng bán bị trả lại

Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán là những tình huống rất thường gặp hiện nay khi phát sinh các trao đổi mua bán. Sau đây, Ketoan68.com xin chia sẻ một số trường hợp về cách viết hóa đơn hàng chiết khấu thương mại.

Khi doanh nghiệp xuất hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn như thế nào?

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, được quy định cụ thể cụ thể như sau:

Cách xử lý và viết hóa đơn hàng bán bị trả lại trong trường hợp người mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn và cá nhân không có khả năng xuất hóa đơn

Nếu người mua đã mua hàng sau đó trả lại hàng nhưng chưa kê khai thuế thì người mua khi trả lại hàng có phải xuất hóa đơn cho hàng trả lại hay không?

Hướng dẫn cách viết, hạch toán, kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

Một số những thay đổi trong chính sách thuế và chế độ kế toán đối với hàng biếu tặng, trả thay lương cũng như cách viết viết hóa đơn hàng biếu tặng, trả thay lương cần lưu ý

Ngày 17 tháng 09 năm 2015 Tổng cục thuế có Công văn số 3809/TCT-DNL gửi Cục thuế Hà nội, hướng dẫn việc Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại có xin phép Sở Công thương. Ketoan68.com xin tóm tắt lại những ý chính như sau:

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC thì từ ngày 01/6/2014 sẽ bãi bỏ hóa đơn xuất khẩu, thay vào đó khi Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại.

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.