Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư hiệu quả nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro, qua bài viết này chúng tôi hy vọng các nhà đầu tư mới sẽ tránh được các sai lầm phổ biến khi bắt tay vào đầu tư

Đầu tư chứng khoán là một loại hình đầu tư tài chính. Trong hoạt động này, NĐT bỏ tiền để mua chứng khoán như: cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu… Hoạt động đầu tư này thường tiềm ẩn những rủi ro nên nhà đầu tư cần tính toán và trích lập dự phòng.