Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tói các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo TT133/BTC.Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Công ty chúng tôi là đơn vị bán lẻ xăng, dầu bán cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì ngày lập hóa đơn là ngày nào? Trong trường hợp bán lẻ nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn thì chúng tôi có phải lập hóa đơn không?

Bán hàng lưu động lập hoá đơn như thế nào? Khi khách hàng không lấy hoá đơn thì ghi cho đối tượng nào? Kế toán 68 xin giải đáp thắc mắc của bạn.

BÁO CÁO BÁN HÀNG NĂM 2007

Dưới đây xin mô tả các công việc của nhân viên kế toán bán hàng phải làm trong doanh nghiệp thực tế

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Các trường hợp bán hàng mà DN không cần xuất háo đơn. Xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán chi phí bán hàng

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ như sau:

Khi bán hàng giảm giá, khuyến mại, cho, biếu, tặng... kế toán phải lập hóa đơn bán hàng như sau:

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng đầy đủ và chính xác

Công ty tôi thường xuyên bán hàng hoá thông qua điện thoại hoặc FAX do vậy không có chữ ký của người mua hàng trên hoá đơn. Xin hỏi chúng tôi phải ghi như thế nào vào chỉ tiêu này?

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết bán hàng Mẫu S35-DN theo , mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn bán hàng, cách xem báo cáo bán hàng, công nợ phải thu... trên phần mềm MISA SME.NET 2015

Trong tháng 4/2016 doanh nghiệp có tổng cộng doanh số bán lẻ là 100.000.000 đồng thì chỉ cần xuất một hoá đơn bán lẻ hay phải tách ra cho từng khách hàng?

Cần chuẩn bị những chứng từ gì để giải trình với thuế là bán hàng vào khu chế xuất?

Giá bán trên hóa đơn có được thấp hơn giá vốn không? Nếu xuất hóa đơn hàng bán ra thấp hơn giá vốn có bị phạt không? Bài viết này chúng tôi xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.

Theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Cụ thể như sau:

Công văn quy định về việc kê khai hóa đơn bán hàng

Đối với Kế toán bán hàng cần đòi hỏi người làm kế toán có các kỹ năng như nhanh nhẹn, biết cập nhật và tổng hợp số liệu một cách chính xác, có tính cẩn thận để cập nhật số liệu và thông tin hàng ngày trong công tác xử lý nhập hàng vào và bán hàng ra.