Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016

Khi nhân viên làm thêm giờ, bạn cần theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị mình. Kế toán 68 xin giới thiệu Bảng chấm công Mẫu số 01b-LĐTL theo thông tư mới nhất

Mẫu số 01b - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính