Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư hiệu quả nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro, qua bài viết này chúng tôi hy vọng các nhà đầu tư mới sẽ tránh được các sai lầm phổ biến khi bắt tay vào đầu tư

Đầu tư chứng khoán là một loại hình đầu tư tài chính. Trong hoạt động này, NĐT bỏ tiền để mua chứng khoán như: cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu… Hoạt động đầu tư này thường tiềm ẩn những rủi ro nên nhà đầu tư cần tính toán và trích lập dự phòng.

Kế toán 68xin giới thiệu Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh – tài khoản 121 theo hướng dẫn tại Điều 15, Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán Chứng khoán kinh doanh như sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bài viết dưới đây Kế toán 68 hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 121 theo thông tư 133.

Đối với các cá nhân có thu nhập từ việc thanh lý, nhượng bán chứng khoán thì việc tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Theo điều 15 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán cụ thể như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 14. Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Bài viết này, mình xin chia sẻ với các bạn các nguyên tắc kế toán chứng khoán kinh doanh

Bài viết này chúng tôi xin chia xẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh và Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 133/BTC.Xin mời các bạn theo dõi.

Vào ngày 13/11/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả với DN kinh doanh xổ số; Sở giao dịch Chứng khoán (CK) & Trung tâm lưu ký CK Việt Nam.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn sơ đồ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan tới Chứng khoán kinh doanh (TK121) theo TT200. Xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được quy định trong VBHN số 26 ban hành ngày 14/09/2015.Cách xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán,xác định giá mua,giá bán chứng khoán....Xin mời các bạn theo dõi

Theo, căn cứ tính Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có khoản thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được quy định như thế nào? Ketoan68.com xin được chia sẻ những quy định mới nhất về vấn đề này như sau

Nâng cao tính công khai minh bạch thông tin trong báo cáo tài chính được kiểm toán, trong đó kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của các công ty đại chúng và các tổ chức kinh doanh chứng khoán trên TTCK có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.