Trong bài viết này, Kế toán 68 xin gửi tới bạn đọc hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi phí sửa chữa nâng cấp TSCĐ như: Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí đầu tư nâng cấp TSCĐ.

Nhiều công ty mua sắm tài sản cố định từ quỹ phúc lợi để phục vụ SXKD và phục vụ cho người lao động. Việc mua sắm tài sản cố định và sửa chữa tài sản cố định này được quy định thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn qua bài viết sau:

Kế toán 68 hướng dẫn các bạn cách hạch toán chi phí sửa chữa nhà xưởng đi thuê như sau:

Các doanh nghiệp hiện nay thường đi thuê tài sản cố định như : Thuê máy móc thiết bị, thuê ô tô, thuê văn phòng, nhà xưởng…

Phân bổ chi phí mua công cụ, dụng cụ tối đa không quá 03 năm.Chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho nhân viên có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không?

Chế độ kế toán theo thông tư 133 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán chi phí sửa chữa lớn theo thông tư 133.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017