Cách hạch toán Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản như sau:

Kế toán 68 xin giới thiệu tới các bạn cách hạch toán dự phòng tổn thất tài sản – TK 229 theoThông tư 200 mới nhất

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản.

Các khoản dự phòng được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo, giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản theo TT133. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản.

Các khoản dự phòng được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo, giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch. Vậy nguyên tắc trích lập dự các khoản dự phòng là gì? Các bạn hãy tham khảo bài viết sau nhé!

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Bài viết này, mình xin chia sẻ với các bạn các phương pháp kế toán dự phòng tổn thất tài sản.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Để các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 133, mình xin chia sẻ sơ đồ dự phòng tổn thất tài sản