Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc trao đổi hàng hóa, thương mại. Để nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần trang bị cho mình một số kiến thức về dịch vụ logistics.

Đối với những bạn mới tiếp xúc với kến toán thì sẽ khó khăn trong việc xác định các tài khoản kế toán để hạch toán cho phù hợp. Bài viết này giúp các bạn hình dung rõ hơn về hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp (TK tài sản và TK nguồn vốn)

Khi tạm tính thuế TNDN hàng quý, hoặc khi tính thuế GTGT có thể dẫn tới tính thừa số thuế phải nộp. Nếu tính thừa số thuế phải nộp, thì cần xử lý thế nào? Bài viết xin chia sẻ với các bạn cách xử lý khi doanh nghiệp nộp thừa thuế

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các trường hợp mà DN bắt buộc phải kiểm toán nội bộ,nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Xin mời các bạn theo dõi.

Khi doanh nghiệp sử dụng lao động nữ mang thai, ngoài việc thực hiện đúng những nội dung quy định giữa người lao động và người sử dụng lao động. Doanh nghiệp còn phải đảm bảo thực hiện đúng những nội dung liên quan đến sử dụng lao động nữ trong gia đoạn thai sản.

Mọi giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam đều không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ một số trường hợp dưới đây doanh nghiệp vẫn được phép sử dụng ngoại hối. Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các giao dịch mà DN được phép dùng ngoại hối.

Mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp được thể hiện như thế nào?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán, mỗi phần mềm có những ưu, nhược điểm khác nhau, phù hợp với loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các phần mềm kế toán tiêu biểu hiện nay.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Do có sự khác biệt giữa kế toán thuế tại doanh nghiệp và quy định tính thuế của cơ quan thuế nên phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Bài viết đề cập mối liên hệ giữa cơ sở tính thuế TNDN theo Luật thuê TNDN và cơ sở tính thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán số 17

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Để giúp các bạn lập được báo cáo kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của việc trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp như sau:

Mẫu số B01 - DNNKLT Báo cáo tình hình tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Công ty mất hóa đơn liên 2 thì có thể xin lại liên 1 để sao y bản chính được không? Thủ tục như thế nào và căn cứ văn bản pháp luật nào để thực hiện? Có bị phạt không?

Để giúp các bạn lập được báo cáo tình hình tài chính trong doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu như sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động nhỏ hơn 10 người

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các bộ chứng từ cần thiết cho một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại doanh nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi.