Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp.

Mọi giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam đều không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ một số trường hợp dưới đây doanh nghiệp vẫn được phép sử dụng ngoại hối. Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các giao dịch mà DN được phép dùng ngoại hối.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

Giao dịch liên kết, DN phải lựa chọn các giao dịch độc lập để so sánh, phân tích đưa ra giá thị trường. Ketoan68.com xin chia sẻ cách lựa chọn và số lượng tối thiếu của các giao dịch này như sau:

Các doanh nghiệp,tổ chức khi muốn đăng ký đóng BHXH điện tử cho nhân viên thì cần làm những thủ tục nào và có các cách đăng ký nào.Bài viết này chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc này.Xin mời các bạn theo dõi.

Giao dịch với công ty nước ngoài, hàng được giao tại Kho ngoại quan ở Việt Nam cũng phải nộp thuế nhà thầu

Về vấn đề kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, không thể phủ nhận rằng TT200 đã giải quyết được nhiều vướng mắc so với Thông tư 179/2012/TT-BTC, song vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý, cần phải sửa đổi.

Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 171 – Tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ.

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

Ketoan68.com xin giới thiệu Mẫu số 01/ĐK-GD tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BHXH của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh.Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định trong TT133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Việc sử giao dịch điện tử của người nộp thuế mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giảm thiểu các chi phí và thủ tục hành chính liên quan đến hóa đơn....

Nhằm giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế khi thực hiện đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Vào ngày 13/11/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả với DN kinh doanh xổ số; Sở giao dịch Chứng khoán (CK) & Trung tâm lưu ký CK Việt Nam.Xin mời các bạn theo dõi

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, bằng phương pháp điện tử.

Quyết định 838/QĐ-BHXH về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN hướng dẫn NSDLĐ lập hồ sơ điện tử đề nghị hưởng các chế độ như:ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động....