Ngày 10/02/2017, cục Thuế quận Đống Đa hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cách xác định phương pháp kê khai thuế thuế GTGT theo quí hoặc tháng kỳ năm 2017-2019 như sau:

Bài viết hướng dẫn cách khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh và khi nào thì cần kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 18. Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ như sau:

Doanh nghiệp bạn có thể mua hàng hóa của cùng một công ty nhưng tại các cửa hàng khác nhau mà tổng giá trị mua trong ngày trên 20 triệu đồng thì có cần thanh toán qua ngân hàng không? Kế toán 68 xin giải đáp thắc mắc của bạn ở bài viết dưới đây.

Ngày 26/11/2014 Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH1 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế TNDN, TNCN,GTGT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Khi nhận tài sản được biếu tặng nhập khẩu, doanh nghiệp phải đóng thuế khâu nhập khẩu. Vậy thuế GTGT của tài sản nhập khẩu đươc xử lý thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn qua bài viết sau:

Gỡ bỏ quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo TT 173/2016/TT-BTC

Kế toán 68 xin giới thiệu Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Mẫu 01-2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC).

Ngày 28/10/2016 liên Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư 173/2016/BTC-TCT sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán và tài khoản thanh toán qua ngân hàng.

Theo điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu như sau:

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT là trường hợp hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải thực hiện nộp thuế GTGT.

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng gồm những gì? Bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc đó theo quy định tại điều 4 Thông tư 219/2013/TT- BTC, theo Luật số 71/2014/QH13 và Thông tư 26/2015/TT-BTC

Danh mục các mặt hàng chịu thuế suất 5% theo hướng dẫn mới nhất tại Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Từ 1/7/2016, các doanh nghiệp kinh doanh nội địa chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà không được hoàn thuế. Vậy thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện hoàn thuế trước 1/7/2016 được xử lý thế nào. Kế toán Thuế Centax xin chia sẻ vấn đề này qua bài viết:

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ năm 2016, và điều kiện không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định mới nhất tại TT 219/2013/TT-BTC.