Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tói các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vụ Bán hồ sơ mời thầu các công trình XDCB theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.