Bộ Tài Chính có quy định các trường hợp không được hoàn thuế Giá trị gia tăng từ 1/7/2016. Vậy những dự án nào không đủ điều kiện để hoàn thuế Giá trị gia tăng? Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết

Doanh nghiệp có số thuế GTGT còn được khấu trừ qua các kỳ kê khai thì được hoàn thuế. Nhưng điều kiện để được hoàn thuế của từng trường hợp có khác nhau. Mình xin chia sẻ với các bạn

Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế.Đâu là nội dung được Tổng Cục thuế ban hành trong Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng.Ngày có hiệu lực 05/09/2017

Kế toán 68 xin chia sẻ Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động xuất khẩu có được hoàn thuế giá trị gia tăng không? Việc hoàn thuế (nếu có) được quy định cụ thể như thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ quy định về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu ở bài viết dưới đây.

Các dự án đầu tư mới chỉ mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ đầu vào phục vụ cho quá trình đầu tư mà hầu như chưa phát sinh doanh thu, dẫn đến luôn còn lũy kế số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Việc hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chúng tôi xin chia sẻ những trường hợp không được hoàn thuế GTGT như sau