Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc trao đổi hàng hóa, thương mại. Để nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần trang bị cho mình một số kiến thức về dịch vụ logistics.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành xây dựng như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Hiện nay, một số hộ kinh doanh vẫn đang còn mắc một số sai phạm khi hoạt động và quản lý nên bị xử phạt. Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn một số lỗi hộ kinh doanh thường phạm phải,mức phạt và các khắc phục các sai phạm. Xin mời các bạn theo dõi.

Chi phí ảnh hưởng đến việc ra quyết định của các doanh nghiệp. Sai lầm của việc sử dụng CP chìm khi ra quyết định dẫn đến nhiều khả năng một cá nhân hay tổ chức vẫn tiếp tục thực hiện một hoạt động mà họ đã đầu tư tiền bạc, thời gian hay công sức.

Mẫu 01-1/BK-CNKD - Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh.

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có 10 lao động trở xuống

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Để giúp các bạn lập được báo cáo kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu như sau:

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) theo TT200.Xin mời các bạn theo dõi

Để triển khai hoạt động kinh doanh thành công thì bạn cần phải lập một kế hoạch kinh doanh ngắn gọn, hoàn chỉnh và toàn diện . Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng bước lên kế hoạch dưới đây.

Thành lập doanh nghiệp là bạn sẽ phải đóng thuế, loại thuế và mức đóng thuế phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và những phát sinh thực tế trong doanh nghiệp.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các thông tin khi Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh,điều kiện của hóa đơn để được lưu hành...Xin mời các bạn theo dõi

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần làm những thủ tục gì và hồ sơ tạm ngừng gồm những gì? Ketoan68.com xin chia sẻ thủ tục và hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp tiến hành tạm ngừng kinh doanh ở bài viết dưới đây.

Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200.Tài khoản phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm,...

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau: