Tổng cục Thuế trả lời hướng dẫn hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế TNCN như sau:

Năm 2017 chính sách tiền lương sẽ có nhiều thay đổi so với năm 2016. Vậy thì cụ thể thay đổi ra sao? Ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động như thế nào? Mời các bạn xem chi tiết sau đây:

Danh mục bảng lương,nâng lương và phụ cấp được quy định trong Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng được ban hành ngày 15/6/2017.

Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể tự học nâng cao nghiệp vụ kế toán, Kế toán 68 xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có hướng dẫn giải, theo đúng các quy định về tiền lương mới nhất.

Để xác định các khoản trích theo lương bạn cần lập bảng kê theo Mẫu số 10 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Chính sách tiền lương được áp dụng cho năm 2017

Mẫu số 11 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 02-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Tại khoản 2, Điều 89 Luật BHXH quy định “Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, người lao động đóng BHXH dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động"

Các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, BHTN, của người lao động có được giảm trừ khi tính thuế TNCN không?

Năm 2016 có nhiều sự thay đổi về tiền lương, tiền công và làm sao để biết các khoản chi phí tiền lương, tiền công nào là không hợp lý sẽ bị loại ra khi tính thuế? Sau đây ketoan68 liệt kê ra một số khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ như sau:

Theo khoản 2 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, (Kể từ ngày 6/8/2015 theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

Các khoản chi tiền lương và tiền thưởng cho người lao động trong một số trường hợp sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Ketoan68 chia sẻ ở bài viết dưới đây.

Tổng hợp các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật lao động hiện hành, trong năm 2018, người lao động (NLĐ) được nghỉ làm trong các trường hợp nêu sau và hưởng 100% tiền lương.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, thanh toán tiền thai sản cho nhân viên...

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ, thanh toán tiền thai sản cho nhân viên, hạch toán tiền tạm ứng lương... theo Thông tư 200 và 133 mới nhất:

Kế toán 68 xin chia sẻ tới các bạn Cách khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ như sau:

Rất nhiều các bạn kế toán đang vướng mắc trong việc tính lương cho nhân viên trong doanh nghiệp của mình. Bài biết dưới đây hướng dẫn cách lập bảng tính lương trên Excel.

Hướng dẫn cách lập bảng chấm công, lập bảng tính lương, lập bảng thanh toán tiền lương, cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015