Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các mức sử phạt khi Doanh nghiệp vi phạm các quy định về tài khoản kế toán và việc lập,trình bày BCTC theo Nghị định 41/2018. Xin mời các bạn theo dõi.

Sai sót trong quá trình làm Báo cáo tài chính cuối năm luôn là nỗi lo lắng không chỉ với các bạn kế toán mới đi làm mà ngay cả những kế toán lâu năm cũng sẽ để lại những sai sót nhất định khi lập.

Đối với các Công ty cổ phần (Công ty riêng hoặc theo Mô hình Công ty mẹ - Công ty con), chỉ tiêu liên quan đến cổ phiếu có vai trò quan trọng, vì phản ánh được tình trạng tài chính của doanh nghiệp (DN), ảnh hưởng đến nhiều đối tượng liên quan.

Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho DN siêu nhỏ. Theo đó, DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Đồng tiền sử dụng để lập báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng như sau:

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn bài viết:

Trong bài viết này ketoan68.com xin được chia sẻ những nguyên tắc chung cũng như kiến thức cơ sở để kế toán có thể lập BCTC và bảng cân đối kế toán

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp chưa sử dụng các phần mềm kế toán nên việc lập Báo cáo tài chính năm trở nên khó khăn hơn. Để giúp đỡ các bạn làm mùa Báo cáo tài chính sắp đến, Ketoan68 xin chia sẻ bài Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính trên excel

Ketoan68 xin chia sẻ với bạn đọc một bài viết hữu ích về hướng dẫn lập các bút toán điều chỉnh và khóa sổ trước khi lập báo cáo tài chính. Nội dung trong bài viết sẽ rất hữu dụng cho các bạn đang làm kế toán bằng Excel.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Khi doanh nghiệp thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán thì nguyên tắc lập Báo cáo tài chính sẽ dựa trên nguyên tắc như thế nào? Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn đọc bài viết dưới đây

Để giúp các bạn lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.