Việc lập bảng cân đối kế toán trên Excel đối với những bạn đang học kế toán hoặc kế toán viên mới vào nghề thì công việc này không tránh khỏi những khó khăn.Sau đây, chúng tôi xin được đưa ra một số nguyên tắc và hướng dẫn để bạn có thể lập bảng Cân đối kế toán.

Để có thể lập được Bảng cân đối kế toán thì trước hết các bạn hãy tham khảo: Mẫu bảng cân đối kế toán Để có cái nhìn cụ thể khi lập bảng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200. Cụ thể tại Điều 112 của Thông tư 200/2014/TT-BTC có Hướng dẫn cách lập và trình bày Bảng cân đối kế toán,xin mời các bạn theo dõi

Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DNN là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy cách lập bảng cân đối kế toán như thế nào? Mình xin chia sẻ với các bạn tại bài viết lập báo cáo tài chính dưới đây.

Sau khi ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh, số dư các tài khoản được tập hợp trong kỳ kế toán lên bảng cân đối số phát sinh. Kế toán căn cứ số dư cuối kỳ cần lập báo cáo của từng tài tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh để lập bảng cân đối kế toán.

Việc lập BCĐKT là bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, đối với các kế toán có bề dày kinh nghiệm thì đây là việc khá đơn giản nhưng đối với kế toán viên mới vào nghề lại khá khó khăn.