Kế toán 68 xin chia sẻ tới bạn đọc các phương pháp tính giá thành sản phẩm đang được các doanh nghiệp sản xuất áp dụng hiện nay.

Phương pháp này áp dụng đối với các Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất ổn định, có hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, dự toán chi phí tiên tiến, hợp lý, sát thực tế, chế độ ghi chép ban đầu ở các bộ phận làm tốt.

Kế toán 68 hướng dẫn các bạn nội dung và ví dụ minh họa về phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm

Áp dụng cho doanh nghiệp không có nhu cầu bán nửa thành phẩm ra ngoài, hoặc không cần quản lý giá thành của từng phân xưởng, từng công đoạn, doanh nghiệp chỉ cần tình giá thành thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng, không cần tính giá thành bán thành phẩm ở từng giai đoạn.

Kế toán 68 hướng dẫn các bạn nội dung và ví dụ minh họa về phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng được áp dụng trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo đơn đặt hàng.Nội dung cụ thể như sau:

Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng thường áp dụng trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo đơn đặt hàng. Đặc điểm phương pháp này là tính giá theo từng đơn đặt hàng nên việc tổ chức kế toán chi phí phải chi tiết hóa theo từng đơn hàng.

Tính giá thành theo hệ số là một trong các phương pháp tính giá thành phổ biến hiện nay. Kế toán 68 xin hướng dẫn cụ thể như sau:

Phương pháp tính giá thành theo hệ số áp dụng cho những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất cùng sử dụng một loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều sản phẩm chính khác nhau.

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng cùng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích cỡ, sản phẩm khác nhau .

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng cùng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích cỡ, sản phẩm khác nhau .

Phương pháp tính giá thành giản đơn thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất có qui trình công nghệ sản xuất giản đơn, khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào sản xuất cho tới khi hoàn thành sản phẩm, mặt hàng sản phẩm ít, khối lượng lớn

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động có liên quan đến toàn bộ khối lượng công tác , sản phẩm , lao vụ đã hoàn thành. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp tính giá theo phương pháp trực tiếp(tính giá thành giản đơn)

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động có liên quan đến toàn bộ khối lượng công tác , sản phẩm , lao vụ đã hoàn thành. Sau đây sẽ là các phương pháp tính giá sản phẩm sản xuất.