Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 635 - Chi phí tài chính theo TT133/BTC.Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mình xin giới thiệu với các bạn các nguyên tắc kế toán chi phí tài chính theo thông tư 133.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách định khoản các nghiệp vụ kế toán thường phát sinh trong công ty,doanh nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi.

Tiếp theo phần trước,phần này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan tới Kế toán TSCĐ. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn bài tập hướng dẫn cách định khoản các nghiệp vụ mua,bán hàng hóa hay xuất hiện trong các công ty,doanh nghiệp thương mại.Xin mời các bạn theo dõi.

Đáp án bài tập chương 9: kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn định khoản theo TT200 một số nghiệp vụ cơ bản phát sinh trong công ty,doanh nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Khi một kỳ kế toán kết thúc, doanh nghiệp đã hoàn tất việc nộp các tờ khai quyết toán và báo cáo tài chính của công ty lên cơ quan thuế.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của việc trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp như sau:

Làm sai báo cáo tài chính thì xử lý thế nào? Có được nộp lại báo cáo tài chính làm sai của các năm trước? Có được kê khai bổ sung báo cáo tài chính làm sai.

Vì một nguyên nhân nào đó mà báo cáo tài chính của các năm trước có sai sót, vậy có được nộp lại báo cáo tài chính làm sai của các năm trước không? Bài viết dưới đây Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn Công văn mới nhất hướng dẫn giải quyết trường hợp trên.

Báo cáo tài chính sai sót của các năm trước đây vẫn là vấn đề vẫn tồn tại. Có rất nhiều câu hỏi thắc mắc như: Báo cáo tài chính đó có được nộp lại không? Nộp lại báo cáo tài chính theo hình thức nào? Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Cơ quan nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Ketoan68.com xin cung cấp tới các bạn bài viết về Báo cáo tài chính

Mẫu số B01 - DNNKLT Báo cáo tình hình tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Bộ Tài chính vừa ban hành TT 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế QĐ số 48/2006/QĐ-BTC. Kế toán 68 xin cung cấp tới độc giả mẫu báo cáo tình hình tài chính cho các DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo TT 133